Kiểm tra thực tế 100% phế liệu nhập khẩu

Tấ cả các lô hàng phế liệu nhập khẩu sẽ phải kiểm tra thực tế tại cửa khẩu nhập. Đây là chỉ đạo của Tổng cục Hải quan nhằm ngăn chặn các trường hợp nhập khẩu phế liệu không đáp ứng điều kiện bảo vệ môi trường.

Ngày đăng: 21-09-2015

4,593 lượt xem

Theo Tổng cục Hải quan, trong thời gian qua lực lượng Hải quan đã phát hiện một số trường hợp nhập khẩu hàng hóa là phế liệu không đảm bảo quy định về bảo vệ môi trường, tiềm ẩn nhiều nguyen cơ làm ảnh hướng xấu đến môi trường.

Nhằm ngăn chặn các trường hợp nhập khẩu phế liệu không đáp ứng điều kiện bảo vệ môi trường, Tổng cục Hải quan yêu cầu các cục hải quan tỉnh, thành phố tăng cường kiểm tra chặt chẽ các lô hàng phế liệu nhập khẩu để kịp thời phát hiện những trường hợp nhập khẩu không đúng quy định, không đảm bảo các yêu cầu, điều kiện về bảo vệ môi trường.

Cơ quan Hải quan sẽ thực hiện kiểm tra thực tế 100% các lô hàng phế liệu nhập khẩu, việc kiểm tra thực tế hàng hóa được thực hiện tại hải quan cửa khẩu nhập; không được chuyển về nhà máy, cơ sở sản xuất để kiểm tra. Trường hợp NK phế liệu vi phạm quy định bảo vệ môi trường sẽ bị xử lý nghiêm.

Ngoài ra, Tổng cục Hải quan cũng yêu cầu các cục hải quan tỉnh, thành phố trong quá trình thực hiện phát hiện những sơ hở về cơ chế, chính sách pháp luật, quy trình thủ tục liên quan đến phế liệu nhập khẩu phải kịp thời báo cáo để kịp thời xử lý.

Theo Tổng cục Hải quan Điều 76 Luật Bảo vệ môi trường năm 2014 quy định phế liệu nhập khẩu từ nước ngoài vào Việt Nam phải đáp ứng quy chuẩn kỹ thuật môi trường và thuộc danh mục phế liệu được phép NK do Thủ tướng Chính phủ quy định. Do vậy, trong quá trình kiểm tra phế liệu NK phải trưng cầu giám định về các quy chuẩn, tiêu  chuẩn kỹ thuật quốc gia về môi trường. Kết quả kiểm tra, kết quả giám định là cơ sở để giải quyết thủ tục hải quan.

Baohaiquan

Bình luận (0)

Gửi bình luận của bạn

Captcha