Phế liệu đồng

Thu mua phế liệu đồng

Thu mua phế liệu đồng gồm: Đồng cáp, đồng mô tơ, đồng thau, đồng dây điện…