Phế liệu Nhựa

Thu mua phế liệu Nhựa

Thu mua nhựa phế liệu HD, PP, PE, PS, PVC,E. Các loại nhựa phế liệu này thường có ở các công ty sản xuất các sản phẩm nhựa hoặc sản phẩm có một số bộ phận bằng nhựa